Skip to content

Detektor nieszczelności LD239

Dane techniczne:

 • Wykrywane gazy: Hel, wodór, CO2, argon, neon.
 • Czułość:
  • Zakres standard: 0,005 ml / min (He)
  • Zakres wysoki: 0,0005 ml / min (He)
 • Budowa kompaktowa, waga tylko 95g
 • Wyświetlacz LCD oraz diody LED
 • Port USB ( ładowanie)
 • Metoda wykrywania: współczynnik przewodzenia ciepła

Ze względów bezpieczeństwa LD239 nie należy stosować:

 1. w miejscach gdzie zachodzi ryzyko pożaru, wybuchu lub dużych wycieków gazu palnego;
 2. w miejscach o niedostatecznej wentylacji podczas próby wykrywania śladowych ilości gazów palnych;
 3. w miejscach, które są zanieczyszczone kurzem lub łatwopalnymi oparami.